Teenused

TASULISED TEENUSED

Tasulised teenused on mõeldud kõigile soovijatele! Teenusele saamiseks tuleb panna kirja soovitud teenus (ja spetsialisti nimi) ning sobivad kuupäevad-kellaajad,

Vaata rohkem
TÖÖALANE REHABILITATSIOON

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Tööalane rehabilitatsioon: valmistab ette tööeluks; toetab tööleasumist või töötamist.

Vaata rohkem
SOTSIAALNE REHABILITATSIOON

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus ja selle eesmärk on inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine 4 eluvaldkonnas: elamine, õppimine, töötamine, sotsiaalne funktsioneerimine ning lisaks inimese tegevusvõimet piiravate keskkonnategurite kohandamine.

Vaata rohkem