Meist

MTÜ Ühiselt osutab Tartus rehabilitatsiooniteenuseid alates 2008. aastast.

Missioon – toetada puuetega inimeste täisväärtuslikku elu, soodustades rehabilitatsiooniteenuste kaasabil klientide iseseisvat toimetulekut, õppimist, töötamist, sotsiaalset aktiivsust, psühholoogilist tasakaalu.

Visioon – saada Lõuna-Eesti parimaks rehabilitatsiooniasutuseks ja olla teenäitajaks rehabilitatsiooniteenuste arendamisel.

Väärtused – professionaalsus, innovaatilisus, kliendikesksus, kvaliteet ja koostöö.