KVALITEETNE TEENUS
MTÜ Ühiselt on loodud aastal 2007 eesmärgiga parandada rehabilitatsiooniteenuste kaasabil klientide elukvaliteeti. Oleme 11 aasta jooksul osutanud teenuseid tuhandetele inimestele, kellest ligikaudu 40% on peale osutatud rehabilitatsioonitsüklit pöördunud meie poole korduvalt.
Tagasisidest tulenevalt on välja toodud meie spetsialistide poolne kõrge professionaalsus ja kliendikesksus. MTÜ Ühiselt on korduvalt Euroopa tasandil EQUASS Assuarence sertifitseerimissüsteemi poolt tunnustatud kui kõrge kvaliteediga sotsiaalteenuseid osutav asutus.
Soovime pakkuda igale kliendile parimat võimalikku tema tervislikust seisundist ja eluolukorrast lähtudes, mis on võimalik ainult omavahelist koostööd tehes.
Koos jõuab kaugemale!
Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Loe edasi
Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine 4 eluvaldkonnas: elamine, õppimine, töötamine, sotsiaalne funktsioneerimine ning lisaks inimese tegevusvõimet piiravate keskkonnategurite kohandamine

Loe edasi
Kroonilise valu programm

Programm on mõeldud tööealistele töötavatele inimestele, kellel on osaline töövõime ja kes kannatavad vähemalt kolm kuud kestnud lihas-skeletisüsteemi kroonilise valu käes.

Loe edasi
Uudised