KVALITEETNE TEENUS

MTÜ Ühiselt on korduvalt Euroopa tasandil EQUASS Assuarence sertifitseerimissüsteemi poolt tunnustatud kui kliendikeskne ja kõrge kvaliteediga sotsiaalteenuseid osutav asutus.

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Loe edasi
Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine 4 eluvaldkonnas: elamine, õppimine, töötamine, sotsiaalne funktsioneerimine ning lisaks inimese tegevusvõimet piiravate keskkonnategurite kohandamine

Loe edasi
Kroonilise valu programm

Programm on mõeldud tööealistele töötavatele inimestele, kellel on osaline töövõime ja kes kannatavad vähemalt kolm kuud kestnud lihas-skeletisüsteemi kroonilise valu käes.

Loe edasi
Uudised