Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

 • valmistab ette tööeluks;
 • toetab tööleasumist või töötamist.

Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
 • kes otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme jne. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Lisainfo aadressilt: https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri kuni 31.08.2019:

 • füsioterapeudi individuaalteenus (ruumis, basseinis)  40 €/h, grupitöö 18 €/h
 • psühholoogi individuaalteenus 40 €/h, grupitöö 18 €/h
 • logopeedi individuaalteenus 40 €/h,  grupitöö 18 €/h
 • eripedagoogi individuaalteenus 40 €/h,  grupitöö 18 €/h
 • sotsiaaltöötaja individuaalteenus 40 €/h,  grupitöö 18 €/h
 • õe individuaalteenus 40 €/h, grupitöö 18 €/h
 • arsti individuaalteenus 50 €/h
 • kogemusnõustaja individuaalteenus 40 €/h, grupitöö 18 €/h
 • loovterapeudi individuaalteenus 40 €/h, grupitöö 18€/h
 • tegevusterapeudi individuaalteenus 40€/h, grupitöö 18€/h

Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri alates 01.09.2019:

 • füsioterapeudi individuaalteenus (ruumis, basseinis)  45 €/h, grupitöö 18 €/h
 • psühholoogi individuaalteenus 45 €/h, grupitöö 18 €/h
 • logopeedi individuaalteenus 45 €/h,  grupitöö 18 €/h
 • eripedagoogi individuaalteenus 45 €/h,  grupitöö 18 €/h
 • sotsiaaltöötaja individuaalteenus 45 €/h,  grupitöö 18 €/h
 • õe individuaalteenus 45 €/h, grupitöö 18 €/h
 • arsti individuaalteenus 60 €/h
 • kogemusnõustaja individuaalteenus 45 €/h, grupitöö 18 €/h
 • loovterapeudi individuaalteenus 45 €/h, grupitöö 18€/h
 • tegevusterapeudi individuaalteenus 45 €/h, grupitöö 18€/h

NB! Tööalane rehabilitatsioon on kliendile Töötukassa suunamisega tasuta.