Kasulik info

Isikliku abivahendi kaart

Isikliku abivahendi kaart (IAK) on vajalik soodustingimustel abivahendi üürimiseks või ostmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uue isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Samuti väljastab SKA vajadusel kaardi duplikaate.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada SKAle vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee (rubriik: Blanketid).

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotleja esitama SKAle:

  • kehtiva arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
  • välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul koolitõendi;
  • klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendava dokumendi.

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole, võttes kaasa  vajalikud dokumendid.

Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel.

SKA Tartu klienditeeninduse asukoht ning lahtiolekuajad:

  • Põllu 1?, 50303 Tartu
  • Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00; T, K, N 8.30-16.30; R 8.30 – 13.00

Üle-eestiline SKA infotelefon: 16106