Muusikateraapia

Muusikateraapia

Kellele ja milleks?

Muusikateraapia on levinud teraapiavorm, kus muusikalisi väljendusvahendeid kasutatakse eesmärgipäraselt.  Improvisatsioonikogemused erinevatel muusikainstrumentidel on inimeste jaoks väga ehedad ja edasiviivad, kuna muusika poolt saadud impulsid on sügavad ja mõjusad. Igal helil on tähendus, ka inimhäälel ja selle kasutusvõimalustel. Tähtis on musitseerimise ajal kogetu – milliseid tundeid, seoseid ja kujutluspilte musitseerimine tekitab. Orienteerutakse inimese enda sisemiste olemaolevate jõuvarude ja ressurside ülesleidmisele, avaldumisele ning nende enda kasuks rakendamisele.

Muusikateraapia kasutamisel puuduvad piirangud, sobides kõikidele vanuserühmadele, nii tervetele kui ka erivajadustega inimestele. Muusikateraapia rakendusvaldkonnad on limiteerimata ning on väga laiaulatuslikud- seda saab rakendada näiteks enesearenguna endaga sügavama kontakti leidmiseks, füüsilise või vaimse tervise  säilitamiseks – parandamiseks (stressi või läbipõlemisega toimetuleku, valu vähendamise, lõdvestumise-tasakaalustumise leidmise, elukriiside, ärevushäirete, meeleoluhäirete ja psühhootiliste häirete puhul,  sõltuvusprobleemide jpm korral).

Muusikateraapia on vahend oma olemasolevate oskuste lihvimiseks või uute arendamiseks. Koos muusikaterapeudiga luuakse ühised, elukvaliteeti parandavad eesmärgid, milleks võivad olla oma aistingute ja tajude, sotsiaalsete oskuste, tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamine, tundemaailma korrastamine, kehatunnetuse ja motoorsete oskuste parandamine jms.

 

Muusikateraapia on kui kommunikatsioonivahend, mis hõlmab endas kontakti iseenda ja dialoogi ümbritseva maailmaga.

Tule ja koge ennast läbi muusikateraapia!

 Meiega saad ühendust telefonil 5224005 või info@yhiselt.ee kaudu.