Tagasiside

Meile on olulised kõigi klientide kogemused, arvamused ja kommentaarid. Teie tagasiside aitab meil oma teenust paremaks muuta. Meile on oluline ka koostööpartnerite tagasiside, siit saab alla laadida küsimustiku MTÜ Ühiselt koostööpartneritele.

Kaebuste (või ettepanekute) esinemise korral tutvuge esmalt kaebustega tegelemise korraga. Vaadake ka kokkuvõtet klientide tagasisidest 2012. aastal ja 2013. aastal.

Rehabilitatsiooniteenus vastas Teie ootustele.

Ei nõustu üldsePigem ei nõustuPigem nõustunNõustun täielikultEi tea

Rehabilitatsiooniprotsessi ja -protseduuri selgitati Teile arusaadavalt.

Ei nõustu üldsePigem ei nõustuPigem nõustunNõustun täielikultEi tea

Olete rahul MTÜ Ühiselt asukoha ja ruumidega.

Ei nõustu üldsePigem ei nõustuPigem nõustunNõustun täielikultEi tea

Teie isikuandmed on MTÜ-s Ühiselt kaitstud ja kõrvalistel isikutel puudub neile ligipääs

Ei nõustu üldsePigem ei nõustuPigem nõustunNõustun täielikultEi tea

MTÜ Ühiselt rehabilitatsioonimeeskond on pädev/professionaalne.

Ei nõustu üldsePigem ei nõustuPigem nõustunNõustun täielikultEi tea

Teie vajaduste, arvamuse ja osalemissooviga arvestati teenuste osutamisel

Ei nõustu üldsePigem ei nõustuPigem nõustunNõustun täielikultEi tea

Rakendate igapäevaelus rehabilitatsioonimeeskonna soovitusi, kuna need aitavad parandada Teie igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti.

Ei nõustu üldsePigem ei nõustuPigem nõustunNõustun täielikultEi tea

Kasutaksite järgneval korral samuti MTÜ Ühiselt rehabilitatsiooniteenuseid.

Ei nõustu üldsePigem ei nõustuPigem nõustunNõustun täielikultEi tea