Projektid

“Ühiselt võimekamaks! MTÜ Ühiselt pädevuse tõstmine puuetega inimestele pakutavate teenuste osutamisel” 

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel summas 6133,76 eurot, projekti kogumaksumus on 6 827,06 eurot. Projekt kestab 2014. aasta märtsist novembrini. Projekti partner on puuetega inimeste huvikaitse organisatsioon MTÜ Händikäpp, kellel on olemas Eestis ainulaadne kogemusnõustamise alane kompetents.

Projekti sihiks on tõsta MTÜ Ühiselt personali professionaalsust ja teenuste komplekssust ning parandada sel moel puuetega inimestele pakutavate teenuste kvaliteeti. Projekti käigus omandab personal psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni metoodika ja töökeskkonna hindamise oskused. Lisaks katsetame kogemusnõustamise teenust rehabilitatsiooniteenuse raames, arendame välja töökeskkonna hindamise teenuse, võimaldame klientidel erinevaid abivahendeid kasutama õppida ning teeme teavitustööd. Projekti peamised sihtrühmad on MTÜ Ühiselt personal, tööealised puuetega inimesed, kellel on võimalik tänu töökeskkonna hindamisele oma tööd paremini teha, ning puuetega inimesed ja nende lähedased, kellel on võimalik kogemusnõustamisest tuge ja abi saada.

Lisainfo projektijuhi Liina Pääbo käest, liinapaabo@gmail.com


Projekti tegevused

  • 13. märtsil toimus MTÜ Händikäpp ja MTÜ Ühiselt esindajate vahel esimene koostöökohtumine. Arutati kogemusnõustamiste korralduslikku poolt, tutvustasime rehabilitatsiooniteenust teenuse osutajate vaatenurgast ning arendustegevusena pandi paika kogemusnõustamise alane koolitus meie personalile.
  • 3. aprillil toimus Tähtvere Päevakeskuses projekti infopäev. Meelika Siilsalu tutvustas kogemusnõustamist, räägiti ka abivahenditest ja töökeskkonna hindamisest tööealistele klientidele.
  • Aprillist juunini toimus psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni CARe metoodika koolitus meie personali professionaalsuse tõstmiseks, kokku toimus koolitus 4 EAP mahus, koolitajateks Triin Vana ja Külli Mäe Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingust. Siit saab täpsemalt lugeda koolituse sisu kohta.
  • Asutuses on olemas abivahendikomplekt, mille abil saame oma kliente paremini abivahendite osas nõustada ning klientidel on võimalus abivahendeid proovida ja kasutama õppida. Abivahendikomplektis on olemas näiteks riietumisabiline, tugivöö siirdumiste hõlbustamiseks, haarats, soki jalgatõmbaja, paksendatud käepidemega söögiriistad, purgikaante avaja ja võtmeabiline liigeshaigele, küünarkark ja jääotsik, põlveortoos, tugikäepide jm.
  • Toimunud on puuetega inimeste ja nende lähedaste kogemusnõustamised (kokku 10 tundi), mida viis läbi MTÜ Händikäpp.
  • Välja on töötatud meie asutust tutvustav infovoldik, mis on pdf-kujul kättesaadav meie kodulehelt ja paberkandjal olemas meie asutuses aadressil Pepleri 12 ja erinevates Tartu linna avalikes asutustes (Tartu MV, Tartu LV, Aura veekeskus, Maarjamõisa polikliinik jt).
  • 31. oktoobril toimus MTÜ Händikäpp ja MTÜ Ühiselt esindajate vahel teine koostöökohtumine, mille käigus analüüsiti kogemusnõustamise teenuse sobivust rehabilitatsioonisüsteemi ning arutati läbi koostöökokkuleppe sõlmimine ja konkreetne tegevuskava 2 aastaks.
  • Füsioterapeutidele toimus 5. ja 11. novembril Tartu Ülikooli Töökeskkonnalabori spetsialistide poolt füüsikaliste parameetrite mõõdistamise koolitus, mille abil saame välja arendada töökeskkonna hindamise teenuse.
  • 21. novembril toimus koostöös Sotsiaalkindlustusametiga Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses projekti tulemustest teavitamine: peame koostöös MTÜ-ga Händikäpp kõigile rehabilitatsiooniteenuse osutajatele ettekande teemal “Kogemusnõustamise piloteerimine rehabilitatsioonisüsteemi raames”. Infopäeva ettekanded on leitavad siit.

“Improving together! The improvement of MTÜ Ühiselt competency to provide better services for people with disabilities”

The aim of the project is to improve our personnel’s competency and the complexity of our services to provide better service quality for people with disabilities. Firstly, this project will help our personnel to be qualified in psychosocial rehabilitation methodology. Secondly, it will make it possible for us to start providing different new services: workplace evaluation for people with disabilities, we will also test the congruence of disability peer counseling and the Estonian rehabilitation system, and finally, our clients will have the possibility to try out different assistive devices. Our partner MTÜ Händikäpp is a disability advocacy organization, they will be responsible for the disability peer counselling service.

Project is funded by the NGO Fund of the EEA Grants, intermediated by Open Estonia Foundation.