Parkinsoni tõvega inimestele Lee Silvermani hääleteraapia

Parkinsoni tõvega inimestele Lee Silvermani hääleteraapia

 Osutame Parkinsoni tõvega inimestele Lee Silvermani hääleteraapiat

Suuremal osal Parkinsoni tõvega inimestest esineb lisaks motoorikahäiretele probleeme ka oma kõnega. Hääl võib haiguse jooksul muutuda vaiksemaks ja kähedamaks, hääldus võib muutuda ebaselgemaks ja esineda võib muutlik kõnetempo. Lee Silvermani hääleteraapia on Ameerikast pärit spetsiaalselt Parkinsoni tõvega inimestele välja töötatud hääleteraapia, mille eesmärk on säilitada ja taastada hääle tugevus. Tugevama hääle kasutamine igapäevases kõnes aitab kaasa ka selgemale hääldusele ja loomulikumale kõnetempole. Tegemist on kõige enam teaduslikult uuritud kõneteraapiaga Parkinsoni tõvega inimeste seas. Teraapia ülesehitus koosneb soojendusülesannetest ja n-ö treenitud hääle kasutamisest lugemisel ja vestluses. Eraldi rõhk pannakse sellele, et saavutada treenitud hääle aktiivne kasutamine ka väljapool teraapiaruumi. Teraapiat saavad läbi viia vastava koolituse läbinud LSVT LOUD® sertifikaadiga spetsialistid.