Kas tead töötukassa kliendina milliseid hüvesid ja kellele pakub tööalane rehabilitatsioon?

Kas tead töötukassa kliendina milliseid hüvesid ja kellele pakub tööalane rehabilitatsioon?

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel esineb igapäevaelus puude või haiguse tõttu erinevaid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide teenuseid ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. 

Seega, tööalane rehabilitatsioon valmistab ette tööeluks või toetab tööleasumist või töötamist. Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Samuti saab rehabilitatsioonimeeskond aidata tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

 

Tööalane rehabilitatsioon on suunatud inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • Isik on tööealine (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
 • tal on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
 • ta hõivatus kuulub järgnevate liigituste alla:
  • töötab
  • õpib
  • on ettevõtja 
  • otsib tööd – on töötukassas registreeritud töötuna.  

 

Tööalane rehabilitatsiooni tegevused sõltuvad konkreetse inimese vajadustest. Tegevusteks võivad olla:  

 • füsioteraapia
 • tegevusteraapia ja -nõustamine
 • loovteraapia – visuaalkunsti-, liikumis-, muusikateraapia
 • logopeediline abi
 • eripedagoogiline abi
 • kogemusnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • õendusalane nõustamine
 • sotsiaalnõustamine
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine.

 

KUIDAS PÄÄSEDA TÖÖALASE REHABILITATSIOONI TEENUSELE?

 • Pöördu Töötukassa juhtumikorraldaja poole, kes hindab Sinu teenusevajadust;
 • juhtumikorraldajaga lepitakse kokku rehabilitatsiooni eesmärk;
 • valid nimekirjast enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse https://www.tootukassa.ee/reha/teenuse-osutajad;
 • lepid 7 päeva jooksul kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • Saad alustada rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Ühe suunamisega kestab teenus üldjuhul kuni ühe aasta. Töötukassa saab tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Kui töötad, kuid vajad vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võta ühendust töötukassa esindusega ja lepi kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused

Vajadusel makstakse  – olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte – rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidu-ja majutustoetust.

 

Meiega saad ühendust telefonil 5224005 või meili teel info@yhiselt.ee