Isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR

25.mail 2018.a rakendub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2016/679 , mida tuntakse ka GDPR või lihtsalt isikuandmete kaitse üldmääruse nime all. Sellega seoses soovime informeerida Sind sellest, kuidas on kehtestatud Ühiselt MTÜs (reg 80248918) isikuandmete kogumine, kasutamine ja kaitsmine. Meie ettevõtte MTÜ Ühiselt andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on ettevõtte poolt määratud andmekaitsespetsialistiks Anneli Raiend, tel +372 522 4005 , yhiselt@gmail.com Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee või tel +372 … Jätka Isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR lugemist